© 2019-2020 Guntis Bojārs

© 2019-2020 SIA "Izdevniecība iŽurnāli"

Bojāra spēļu organizators uz licences līguma pamata ir SIA “Izdevniecība iŽurnāli”.

Bojāra spēles ir intelektuāli izklaidējošas komandu spēles uzņēmumu kolektīviem.

Kas ir Bojāra spēles?

  • Tā ir iespēja izrauties no komforta zonas un nokļūt neikdienišķās situācijās

  • Tā ir iespēja izdzīvot aizraujošus scenārijus un sajusties kā filmas varonim

  • Tā ir iespēja atšķetināt izmeklētāju cienīgus uzdevumus un atklāt noslēpumu

  • Tā ir iespēja, darbojoties kopā ar kolēģiem, izpildīt galveno misiju

  • Tā ir iespēja tvert dzīvi ar vieglumu un likt lietā savu iztēli un humora izjūtu

 

Guntis Bojārs izaicina paspēlēties! Un šeit viss ir atļauts.

Kāpēc piedalīties? 

Pilnveidot katram darbiniekam nepieciešamās prasmes un gūt prieku vienlaicīgi – tā ir Bojāra spēļu atslēga.

 

PLĀNOŠANA

Lai sasniegtu mērķi, vispirms ir jāizplāno veicamie darbi un to secība. Procesā var nākties arī mainīt taktiku! Jo lai sasniegtu mērķi, jāizmēģina dažādas stratēģijas. Vai svarīgāks ir laiks? Vai nauda? Vai vienkārši labi pavadīts laiks? Atkarībā no tā arī rezultāts!

 

ANALĪTISKĀS PRASMES

Saskatīt likumsakarības, tās izprast un pielietot darbā – tas ir jebkura tagadnes un nākotnes darbinieka pamatu pamats. Uzņēmumā vienmēr novērtēti būs darbinieki, kas prot domāt plašāk.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Lai pieņemtu lēmumu, nākas apsvērt tik daudzus par un pret. Un lēmums nozīmē arī uzņemties atbildību par sekām. Bet tikai pieņemot lēmumu, var virzīties uz mērķi! Vai lēmums ir bijis pareizs? Un ko nākamreiz varētu darīt citādāk? Izspēlēsim! 

KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA

Bojāra spēļu laikā varēs iepazīt kolēģi kā cilvēku, ne tikai profesionāli, ieraudzīt katra stiprās puses un pareizi tās pielietot uzdevumu risināšanā, tātad iespēja kopā darboties un kopā doties uz mērķi. 

DARBS KOMANDĀ

Kolēģi, strādājot atsevišķos kabinetos vai nodaļās, reizēm neaizdomājas, kā no viņa veiktā vai neveiktā darba ir atkarīgs pārējo kolēģu darbs – ja viens buksē, buksē nākamais un rezultātā – viss uzņēmums. Bojāra spēlēs būs iespēja sajust, ka no katra cilvēka, neatkarīgi no pozīcijas komandā, ir atkarīgs rezultāts. 

CILVĒCĪGĀS PRASMES

Paļauties, uzticēties, iepazīties, sadraudzēties. Varbūt šīs prasmes darba rutīnā reizēm piemirstas?

Un tam visam pāri – PRIEKS UN AIZRAUTĪBA. Kā nu bez tā!