top of page

Kā mainās darbinieku prasmes?


Jau vairāku gadu garumā ļoti aktuāla tēma gan darba ņēmēju, gan darba devēju vidū ir darbinieka prasmju pilnveidošana. Pasaules notikumi un tendences tikai vēl vairāk pierāda, ka ir nepieciešams nodrošināt lēmumu pieņēmēju spēju proaktīvi rīkoties, izmantojot globālās tendences savā labā, novēršot liela mēroga

bezdarbu un palielinot Latvijas konkurētspēju šajos mainīgajos apstākļos.


Ir grūti iemācīt to, kas nav precīzi definēts

Ir skaidrs, ka pasaules valstu valdības vēlas palīdzēt saviem pilsoņiem attīstīties dažādās jomās, bet ir grūti izstrādāt mācību programmas un kvalitatīvākas stratēģijas, nezinot precīzāku informāciju par nepieciešamajām prasmēm.

Minot konkrētākas prasmes, vadošie darba devēji var būt droši, ka nākotnē visvairāk pieprasītas būs:

  • pamata un augstāka līmeņa digitālās prasmes;

  • datu apstrāde un analīze;

  • kiberdrošības pratība;

  • kritiskā domāšana;

  • kompleksu problēmu risināšana;

  • analītiskā domāšana;

  • vairākas sociālās prasmes, iekļaujot arī empātijas un komunikācijas prasmes.

Lai kļūtu konkurētspējīgi mainīgajā darba vidē, darbiniekiem ir un būs jāspēj pievienot vērtību, kas pārsniedz to, ko var paveikt ar automatizētām iekārtām. Viņiem arī jāspēj darboties digitālajā vidē un pielāgoties jauniem darba veidiem un profesijām. Šī vide attīstās un mainās straujāk nekā tradicionālā izglītības sistēma


Pilnu rakstu iespējams lasīt: https://ibizness.lv/raksti/personals/personala-vadiba/biz-new-ka-mainas-darbinieku-prasmes/21954


bottom of page