top of page

Lietišķās spēles - apmācību budžetam draudzīgs risinājums


Darba devēja mācību budžeta un pieejamo resursu racionāla plānošana un izmantošana ir aktuāls jautājums, kas nodarbina personāla vadības jomas speciālistu prātus. Vajadzību ir daudz, arī gribētos izdarīt daudz, bet resursu ir tik, cik ir. Jautājums – kā iespējams izdarīt vairāk, racionālāk, efektīvāk?


Ir iespējā apvienot vienā nodarbībā prasmju attīstīšanu un ieradumu veicināšanu ar satura un informācijas apguvi. Var apvienot pat sešas vai astoņas dažādas mācības, kur katra atsevišķi aizņem stundu vai vairāk, un veltīt kopā no divām līdz sešām stundām vienā dienā. Tiek gan samazināts pašām mācībām veltītais laiks, gan ietaupīti finanšu resursi, kas ar to saistīti.


Lietišķo spēļu pieejas metode

Lietišķo spēļu pieeja nozīmē, ka vairākas mācību vajadzības tiek apvienotas vienā konkrētā laikā. Spēļu metodes attīsta iemaņas un prasmes, veido ieradumus, kā arī veicina satura izpratni un dod zināšanas. Tās tiek kombinētas atbilstoši izvirzītajam mācību mērķim un saturam. Rezultātā tiek apvienotas vairākas mācību programmas vienā mācību lietišķajā spēlē, ko vada darbavietas mācību vadītājs. Darbinieki mācās un attīstās spēlējoties. Atbilstoši saturam, metodēm un mērķim tas var aizņemt no vienas līdz sešām stundām. Lietišķo spēli var izmantot, lai darbiniekos attīstītu komunikācijas un argumentācijas prasmes, prasmi uzņemties atbildību, saredzēt situāciju būtību un analizēt tās, sadzirdēt atšķirīgus viedokļus, mācīties empātiju u. tml. Būtiski ir to visu darīt, ņemot vērā darbavietas aktualitātes, darbības virzienu un reālās situācijas.


Cilvēka dabā vienmēr bijis meklēt jaunus un jaunus veidus, kā var darīt vēl labāk, vēl ekonomiskāk, vēl efektīvāk. Ekonomiski nozīmē saimnieciski un racionāli rīkoties ar pieejamiem resursiem, apmierinot vajadzības. Apmierināt vajadzības, nevis atteikties no tām. Lietišķās apmācību spēles ir veids, kā šīs vajadzības apmierināt.


Pilnu rakstu iespējams lasīt: https://ibizness.lv/raksti/personals/personala-vadiba/biz-new-lietiskas-speles-apmacibu-budzetam-draudzigs-risinajums/21738


bottom of page