© 2019-2021 Guntis Bojārs

© 2019-2021 SIA "Izdevniecība iŽurnāli"

Bojāra spēļu organizators uz licences līguma pamata ir SIA “Izdevniecība iŽurnāli”.